Trang chủ | ĐOÀN DÂNG HOA HỮU THIỆN

Hướng Về Miền Trung
BUFFE CHAY LẦN 14
Vesak day
Chương trình
TẾT YÊU THƯƠNG
Image Slider
CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN
Cảm ơn các MTQ
[07-10-2020] Nhựt trợ duyên 500.000 đồng cho tang lễ bé 1 tháng tuổi.
[07-10-2020] Làn trợ duyên 500.000 đồng cho tang lễ bé 1 tháng tuổi.
[07-10-2020] Phấn trợ duyên 2.000.000 đồng cho tang lễ bé 1 tháng tuổi.
[07-10-2020] Hàn trợ duyên 1.000.000 đồng cho tang lễ bé 1 tháng tuổi.
[07-10-2020] Như ( NH ) trợ duyên 500.000 đồng cho tang lễ bé 1 tháng tuổi.
[07-10-2020] Hoa Ngô trợ duyên 200.000 đồng cho tang lễ bé 1 tháng tuổi.
[07-10-2020] Mẹ ( MC ) trợ duyên 100.000 đồng cho tang lễ bé 1 tháng tuổi.
[07-10-2020] Trung ( Thúy ) trợ duyên 200.000 đồng cho tang lễ bé 1 tháng tuổi.
[07-10-2020] Ngọc Yến (MChua) trợ duyên 100.000 đồng cho tang lễ bé 1 tháng tuổi.
[07-10-2020] Thư Thanh trợ duyên 500.000 đồng cho tang lễ bé 1 tháng tuổi.
[07-10-2020] Kim Thu trợ duyên 500.000 đồng cho tang lễ bé 1 tháng tuổi.
[01-09-2019] Liên (BĐ) trợ duyên 200.000 đồng cho chương trình tiệc chay gây quỹ từ thiện.
[01-09-2019] Chị Anh trợ duyên 500.000 đồng cho chương trình tiệc chay gây quỹ từ thiện.
[01-09-2019] Minh Nhật trợ duyên 200.000 đồng cho chương trình tiệc chay gây quỹ từ thiện.
[01-09-2019] Anh Phương (ĐL) trợ duyên 5.000.000 đồng cho chương trình tiệc chay gây quỹ từ thiện.
[01-09-2019] Tú Châu trợ duyên 100.000 đồng cho chương trình tiệc chay gây quỹ từ thiện.
[01-09-2019] Em Hạnh (TrThi) trợ duyên 1.000.000 đồng cho chương trình tiệc chay gây quỹ từ thiện.
[01-09-2019] PT. Ngọc (USA) trợ duyên 10.000.000 đồng cho chương trình tiệc chay gây quỹ từ thiện.
[01-09-2019] PT. Hân (Canada) trợ duyên 10.000.000 đồng cho chương trình tiệc chay gây quỹ từ thiện.
[01-09-2019] Chị Gẩm trợ duyên 500.000 đồng cho chương trình tiệc chay gây quỹ từ thiện.
TIN TỨC MỚI

Cúng Dường Hào Quan Phật

Phật tử Đoàn Dâng Hoa Hữu Thiện phát tâm cúng dường Hào Quang Phật

HỎI ĐÁP PHẬT PHÁP

HỎI ĐÁP PHẬT PHÁP

Thiện Tâm Ở Trong Ta

Liễu tâm tu đạo đắc tĩnh lực nhi dị thành, bất liễu tâm tu đạo nãi phí công vô ích

Khuyến Khích Con Người Hướng Thiện

Đạo đức Phật giáo với việc xây dựng đạo đức, lối sống của người Việt Nam

Đoàn DHHT Đã Về 3 Chùa Cúng Dường Trường Hạ

Thứ bảy ngày 21/4 Kỷ Hợi nhằm ngày 25/5-2019

Tất Niên Trong Đạo Pháp

Một buổi tối đoàn tụ của các anh chị em trong đại gia đình Đoàn Dâng Hoa Hữu Thiện