Tin tức | Tất Niên Trong Đạo Pháp
Tất Niên Trong Đạo Pháp
MỘT BUỔI TỐI ĐOÀN TỤ CÁC ANH CHỊ EM TRONG ĐẠI GIA ĐÌNH DHHT .CÁC BÉ DUYÊN DÁNG TRONG TÀ ÁO DÀI SEN CUNG THỈNH CHƯ TĂNG NI THẬT LONG TRỌNG.
 

NHỮNG TÀ ÁO DÀI VỚI ĐÓA SEN HỒNG THÊM MỘT CHÚT MÀU XANH CỦA LÁ, THẬT TƯƠI VUI ....CÁC CHỊ EM ĐỒNG SỰ....*19 H NI SƯ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ BƯỚC VÀO VỚI NỤ CƯỜI TỪ BI ,CHUẨN BỊ BAN PHÁP
A DI ĐÀ PHẬT .THẬT VINH HẠNH CHO ĐOÀN CHÚNG CON .
CHÚNG CON THÀNH KÍNH CÁM ƠN CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG NI ,ĐÃ CHO ĐẠI GIA ĐÌNH DHHT CHÚNG CON MỘT BUỔI TỐI VÔ CÙNG Ý NGHĨA.
TC VÔ CÙNG HOAN HỈ KHI NHÌN THẤY CÁC CHỊ EM MÌNH CÙNG CHUNG TAY VUI VẺ BÊN NHAU LÀM PHẬT SỰ .
CUỘC ĐỜI KHÔNG THỂ NÀO LUÔN HOÀN HẢO....
"ĐOÀN DHHT HIỂU THƯƠNG VÀ TRANG NGHIÊM.
ĐOÀN DHHT SẺ CHIA VÀ AN NHIÊN"....
TC THẬT HOAN HỈ ,XÚC ĐỘNG VÀ HẠNH PHÚC TRONG ĐẠI GIA ĐÌNH DHHT .
CON THÀNH KÍNH CÁM ƠN CHƯ PHẬT ĐÃ BAN DUYÊN LÀNH CHO CHÚNG CON GẶP NHAU.
XIN CÁM ƠN CÁC ANH CHỊ EM CÙNG CÁC CHÁU ĐÃ CHUNG TAY ĐỂ TẠO NÊN
MỘT ĐÊM TẤT NIÊN LỊCH SỬ
* TẤT NIÊN TRONG ĐẠO PHÁP .
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
Quay Lại